Bel ons voor een afspraak:  0346-350890 Nu beschikbaar tot 17:00

Uitzending Kassa over campers

In de uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag is het onder andere gegaan over de problemen met Ford Transit motoren in campers, aangekaart door NKC. Aan bod is gekomen dat de vier verstuivers die gedemonteerd zijn uit een defecte motor, getest zijn bij drie bedrijven. Wij als Carrec Technocenter, Harry Banis en een derde dieselspecialist hebben deze verstuivers getest waarbij de uitslag van het enige aan Denso gelieerde bedrijf positief was en de uitslag van de twee andere bedrijven eenduidig negatief; vier maal afkeur.

Geen klacht vooraf

Het is goed om, voor wij uitleggen waardoor dit verschil kan ontstaan, stil te staan bij de context van het onderzoek naar deze specifieke problemen. Normaliter is er bij een diagnose sprake van een klacht, die wordt onderzocht en er wordt een reparatie advies gegeven. Als die reparatie vervolgens uitgevoerd is, bewijst het resultaat van de reparatie de juistheid van de diagnose. De klacht is immers verholpen. In die situaties is er vaak ook ruimte voor interpretatie van een testrapport van verstuivers.

In het geval van de campers, is er in vrijwel alle gevallen, géén sprake van een klacht. De motor start goed, loopt goed en klinkt normaal. In de gevallen dat er schade is ontstaan, is dat dus volstrekt onverwacht gebeurd. Geen indicatie vooraf, geen waarneembare klachten maar wel een kapotte motor als gevolg van het defect raken van een of meerdere zuigers.

Waarom dan wel vervangen?

In onze ervaring is het schadebeeld een overbelastingschade als gevolg van een inspuitprobleem. De inspuitdrukken die we gemeten hebben bij deze motoren lopen soms erg hoog op en kunnen leiden tot deze schade. Is uitgesloten dat er andere oorzaken zijn? Neen, er zijn zeker meer oorzaken en combinaties mogelijk die tot overbelasting en deze schade leiden. Echter, bij “normale” overbelastingschades die we bij meerdere en andere typen motoren gezien hebben is er sprake van een heel herkenbaar beeld. Hogere kilometerstanden, bepaalde opbouw of belasting van de wagens en na defect raken van de motor geen defecte omringende onderdelen zoals verstuivers.

In het geval van deze motoren zien we schades bij wisselende maar vooral extreem lage kilometerstanden. Juist de wagens die veel stilstaan lijken het eerst stuk te gaan. Daarnaast zien we defecte omringende onderdelen, namelijk de verstuivers. Ons inziens is de kans dus levensgroot dat hier één of zelfs de oorzaak van het defect raken van de motor in is gelegen. Er zijn intussen bij ons vele tientallen sets van deze verstuivers getest en in veel gevallen afgekeurd. Bovendien weten we natuurlijk dat alle motoren waarin verstuivers vervangen zijn het nog doen. Bovendien dat in ieder geval één motor waarvan de verstuivers getest zijn, afgekeurd en teruggeplaatst, kort erna kapot is gegaan.

We hebben allerlei testvarianten toegepast om zoveel mogelijk inzicht te krijgen, denk aan koude verstuivers uit de vriezer, juist bij hogere temperaturen, meerdere malen testen en uiteraard in alle gevallen tegen de exacte fabriekswaarden. Er zijn bovendien naast gedemonteerde verstuivers ook nieuwe en gereviseerde verstuivers getest. De nieuwe verstuivers leveren een perfect beeld op in onze testkast. Exact in het midden van de toegestane bandbreedtes op alle aspecten.

Dat toont aan dat die test exact klopt.

De gereviseerde verstuivers zijn getest ter controle en omdat er in een aantal gevallen problemen zijn geweest met het inleren ervan. De verstuivers die gereviseerd worden, kopen wij in en worden op dezelfde testkast getest voor oplevering als de testkast in het programma die de verstuivers niet afkeurde. Als die testkast de verstuivers goedkeurt, wordt een inleercode geproduceerd en wordt de gereviseerde verstuiver verkocht. Op die manier garandeert het revisiebedrijf de kwaliteit van de verstuiver. Als wij zo’n set niet ingeleerd kregen, haalden we de set er weer uit en testten we deze. We zagen in een aantal gevallen afwijkingen c.q. keurde onze kast die verstuivers af. Er werd dan een andere set geplaatst en uiteindelijk is zelfs door ons besloten om omwille van de efficiëntie van het reparatieproces en omdat de meerkosten relatief laag zijn, alleen nog maar nieuwe verstuivers te plaatsen.

Hiermee is wat ons betreft voldoende aangetoond dat de test van onze testkast nauwkeuriger is.

Waarom keuren we af?

Het afwijken van opbrengst, retour of voorinspuiting dat uit de test naar voren komt is lang niet in alle gevallen in een mate waarvan we zeggen; dat is nu een direct probleem. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe snel deze verstuivers verslechteren en ook is onduidelijk in welke mate het motormanagement deze afwijkingen compenseert en wanneer er dus overbelasting en eventueel schade ontstaat.

Wat we wel zeker weten is dat het probleem zich niet aankondigt, dat als een camper defect raakt dat dit bijna altijd op reis ver van huis gebeurt en het herstel erg veel kosten met zich meebrengt. Dus ons advies is altijd geweest, afwijken in de test betekent vervangen. Waarden die nu op de grens zitten adviseren we preventief te vervangen. Er is geen ruimte voor interpretatie van de testresultaten omdat inzicht in de snelheid van het ontstaan van de problemen ontbreekt en bij heel verschillende maar vooral lage kilometerstanden voorkomt.

Is er onterecht vervangen?

Wat ons betreft gezien het voorgaande dus zeker niet. Er zijn alleen verstuivers vervangen waarvan de testwaarden afweken en of op de grens zaten. De test is tegen de juiste waarden uitgevoerd, de verstuivers weken af van de toegestane bandbreedte waar nieuwe verstuivers juist exact aan voldoen. We kennen bovendien helaas de voorbeelden waarin is doorgereden met afgekeurde verstuivers en de motor het ook prompt begeven heeft. Zolang er geen oplossing van Ford komt is en blijft ons advies dan ook om van deze motoren de verstuivers te testen en als verstuivers afwijken deze te vervangen.

Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar.

Met vriendelijke groeten, Guido van der Spek

Eigenaar Carrec Technocenter BV

Voor wie de uitzending terug wil zien; Uitzending gemist Kassa

sale_moneyOnderhoud op maat voorkomt klachten, voortijdige slijtage en onnodige kosten.
(217 reviews)

reviews_likeBEKIJK HIER ONZE REVIEWS

Mooi bedrijf met vakmensen die echt sleutelen en niet bang zijn voor technisch complexe uitdagingen. Een auto-technische dienstverlener waar niet symptoombestrijding op basis van software-updates de boventoon voert, maar waar diagnose-stellen op basis van deskundigheid het uitgangspunt is om tot de juiste oplossing te komen.